Placeholder Picture
FöreningenStyrelsenNyhetsbrevDokument
RitningarFrån A - ÖBilder

A

Aktiviteter:
Föreningen har fyra återkommande gemensamma aktiviteter

Vårstädning och höststädning
Då iordningställer vi gården för respektive sommar och vinter, samt städar
tvättstugor, trapphus, föreningslokal, vindar och cykelrum. Se separat
kallelse. Det går även att utföra någon av uppgifterna som ingår i
städdagarna i nära anslutning till respektive städdag.

Årsstämma: 2:a hälften av oktober. Se separat kallelse.

Julfest: mitten av december. Se separat kallelse

B

Bredband:
I samtliga lägenheter finns tillgång till bredband både från Bredbandsbolaget och Comhem.

Bastu:
Bastu är belägen i 5B 2 tr. Den bokas på en lista utanför bastun.

Brandsläckare:
Finns i trapphusen. Är placerade på BV och sedan på vartannat plan med sista i vindsplan.

Brandvarnare:
Finns i samtliga lägenheter. Skall vara placerade i hall. Byte av batterier ingår i fastighetens underhållsplan.

C

Cykelrum:
Det finna tre cykelgarage, varav två garage på gården och ett i 5B, i portalen till Ånstagatan.
Garaget vid 3:an gäller för de boende där och övriga utrymmen för boende i 5A och 5B.
Det finns utvändiga cykelställ vid portar på gator och gårdar.
Gamla cyklar som inte används städas undan vid vår- respektive
höststädning. De står en vecka på gården för att tas om hand, sedan forslas de bort.

Carport:
Se under Garage.

DE

El:
De faktiska kostnaderna för elen på varje separat lägenhet, debiteras hyresavin.
Debiteringen görs med 3 månaders fördröjning. Vid flyttning görs en slutavstämning av förbrukad el.

F

Förvaltare:
Tjänsten upphandlas och för närvarande är det Egeryds Förvaltnings AB som är upphandlad.

Felanmälan:
Ring Egeryds 019 - 18 18 19

Föreningslokalen:
Föreningslokalen finns på BV i 5B med ingång från gården.
Lokalen kan hyras för sammankomster och övernattning.
I lokalen finns sex sängplatser.
Hyran är 200:- och skall erläggas när nyckeln återlämnas och betalas kontant eller via swish. Swishnummer : 1233674538
Lokalen bokas på lista i entrén mot gården i 5B.
Nyckel till föreningslokalen finns hos Eva Eklund 3, Bo Karlström 5A eller Ullacarin Wirén 5B. För att övernatta behövs eget sänglinne.
Vid hyra av lokalen får den nyttjas till kl 24.00. Vill man nyttja lokalen
därefter får inte ljudnivån vara högre än i lägenhet efter kl 22.00

Försäkring:
Föreningen är försäkrad i Länsförsäkringar.
Föreningen har dels en fastighetsförsäkring, samt dessutom den tilläggsförsäkring som alla bostadsrättsinnehavare skall ha.
Har du en tilläggsförsäkring till din hemförsäkring ska du ta bort den, eftersom föreningen gemensamt betalar den.

OBS! I föreningens extra försäkring för bostadsrätt, som ingår i månadsavgiften, ingår inte skador, fukt eller andra som orsakats av tvättmaskin som finns i fastighetens lägenheter. Lägenheternas våtrum är inte ämnade för egen tvättmaskin.

G

Gården:
Gräsklippning och snöskottning ingår i vårt avtal om fastighetsskötsel.
All övrig skötsel sköter vi själva dels genom våra städdagar dels av enskilda medlemmar som lägger tid för allas vår trevnad och inte att förglömma ”vår trädgårdsgrupp”, som vi hoppas allt fler skall ansluta sig till.

Garage:
Föreningen har 10 st garageplatser och 17 st platser i carporten.
Parkeringsplatserna tillhör inte bostadsrätten, utan för dessa gäller en separat kö. Du anmäler dig till Egeryds ( 18 18 10 ).
Så länge som det är kö kan du bara erhålla en parkeringsplats.
Du anger om du enbart är intresserad av garage- respektive carportplats.
Du behåller din plats i kön tills du erhållit plats, även om du tackar nej av någon anledning.

Grillning:
Det är möjligt att grilla på gården. Initiativ till gemensamma grillkvällar uppskattas. Det går även att grilla på den egna uteplatsen, men tänk på att ta hänsyn till grannarna. Grillning på balkongen är inte tillåtet.

H


I

Information:
Information får du från:
Hemsidan, Nyhetsbrev, Anslagstavla i trapphusentrén, Informationspärm och Styrelsen. Styrelsen informerar också direkt via mail.

J

Julgran:
Julgran brukar genom styrelsens försorg finnas på gården mellan 1 december till 13 januari.
De julgranar som finns i lägenheterna skall kastas vid poppeln för gemensam borttransport.

K


L

Laddboxar:
Föreningen har tre laddboxar med två uttag i varje där man har möjlighet att ladda sin bil.Laddboxen som är monterad på garagets yttervägg är avsedd för den/eller de som inte har garageplats med laddbox, samt för gäster till boende i föreningen. För att ladda bilen måste man ha ett konto för betalningen. För mer information kan man vända sig till någon i styrelsen.

M

Motorvärmare:
Länk till motorvärmarsidan
Länk till Instruktioner

N

Nycklar:
Du har en sorts nyckel. Två ingår i hyreskontraktet, kopior kan beställas genom Egeryds.
Har du garage har du en sändare för öppning av din egen garagedörr.

O

P

Porttelefon:
Det är din hemtelefon som gäller. Har du bara mobiltelefon gäller den.
Tänk på att meddela styrelsen om du byter nummer.
Kort går det till på följande sätt. När det ringer på telefon trycker du på 5 för att komma i kontakt med den som vill in. Vill du släppa in vederbörande trycker du på 5 igen så öppnas dörren, annars lägger du på.

Q


R


S

Styrelsen:
Styrelsen väljs av årsstämma.
Styrelsens huvudsakligaste uppgifter är att ansvara för föreningens ekonomi och förvaltning, samt vidtaga de åtgärder som krävs för att fastighetens goda bestånd skall bestå.

Snickarum:
Finns på Bv 5B.
Kan användas för allehanda hantverksarbeten. Tänk på ljud och miljö vid användningen.

Snöskottning:
Ingår i fastighetsförvaltningen.

Städning:
Städning av trapphus och entréer ingår i fastighetsskötseln, dessutom av oss medlemmar vid höst och vårstädning.
Tvättstugor, bastu, snickarbod och föreningslokal städas av den som nyttjat dessa, dessutom av oss medlemmar vid höst- och vårstädning.
Vindar och cykelrum av oss medlemmar vid höst och vårstädning.

Sopor:
Soprum finns vid entréporten i hus 3, samt vid entréportar mot gatan i 5A
och 5B. Vi har sopsortering.
Regler för sopsortering finns under: Dokument - Soprumsregler.
Schema för hämtning av sopor finns under: Dokument - Sophämtningsschema

Säkringar:
De flesta säkringarna finns i central i klädkammaren, men vissa
huvudsäkringar finns i centraler i trapphusen.

T

TV:
Vi har avtal med Comhem. Utbudet är de vanligaste kanalerna. Kostnaden ingår i månadsavgiften.

Telefoni:
Det står var och en fritt att nyttja den distributör som önskas.
Porttelefon. se under Porttelefon.

Tvättstugor:
Vi har två tvättstugor i varje hus inklusive en grovtvättstuga belägen på BV i 5A. Tvättstugorna ligger på en tr och tre tr i respektive hus.
Tvättstugorna innehåller två tvättmaskiner, torkskåp mangel och tumlare.
Regler för användande av tvättstugor finns under: Dokument - Tvättstugeregler.

OBS! I föreningens extra försäkring för bostadsrätt, som ingår i månadsavgiften, ingår inte skador, fukt eller andra som orsakats av tvättmaskin som finns i fastighetens lägenheter. Lägenheternas våtrum är inte ämnade för egen tvättmaskin.

U


V

Vindsutrymme:
Varje lägenhet har ett tillhörande förråd på vinden.

Ventilation:
Fastigheten är utrustad med mekanisk ventilation. Vi har både mekanisk till och frånluft. Detta innebär att fastigheten har ett gemensamt fläktsystem för lägenheternas köksfläktar.

OBS! Vid renovering av kök får ingen egen form av köksfläkt installeras utan att ta kontakt med styrelsen för information.

Värme:
Fastigheten uppvärms i huvudsak med radiatorer, men viss del av
ventilationen återvinns.

X


Y


Z


Å


Ä


Ö