Placeholder Picture
FöreningenStyrelsenNyhetsbrevDokument
RitningarFrån A - ÖBilder
Placeholder Picture
Placeholder Picture
Ulla-Carin Wirén
Ordförande
5B
wirenullacarin@gmail.com
Placeholder Picture
Bo Karlström
Vice Ordförande
5A
bo.l.karlstrom@telia.com.se
Placeholder Picture
Bengt Andersson
Ledamot
5B
anderssonbengt42@gmail.com
Placeholder Picture
Eva Eklund
Ledamot
3
eklund.eva@hotmail.com
Placeholder Picture
Agneta Bäckström
Sekreterare
3
agneta.backstrom@icloud.com
Placeholder Picture
Catrine Törnqvist
Ledamot
5B
cathrine.tornqvist@telia.com
Placeholder Picture
Oscar Bodin
Suppleant
5A
oscarbodin@hotmail.se
Placeholder Picture
Gullbritt Engholm
Suppleant
3
gullbritt.engholm@gmail.com